Primaciálny palác

Primaciálny palác
Primaciálny palác (foto: wikipedia)

Poskytnuté služby

Primaciálny palác dostal nový šat. Priestory sú zdobené štukatérskou prácou, ktorú zvýraznila oprava štukov a nová maľovka. Priestor vzhľadom na vek potreboval aj izolovanie zatečených stropov a vyspravenie prasklín a dier. 

KlientMagistrát
SlužbyMaľovanie, Stierky, Nátery